Bác sĩ Trung báo cáo tại Hội nghị Da Liễu Thẩm Mỹ toàn quốc lần thứ 4

Bác sĩ Trung báo cáo tại Hội nghị Da Liễu Thẩm Mỹ toàn quốc lần thứ 4

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 4 diễn ra vào hai ngày 27-28 tháng 11 năm 2020 tại Thành phố Cần Thơ với mục tiêu phát triển sâu và rộng hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Da liễu – Thẩm mỹ. Hội nghị được tổ chức bởi Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Bộ môn Da liễu Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ.

Đọc thêm